Wstęp

Niniejsza Polityka stanowi podstawowe informacje dotyczące celów, sposobów przetwarzania oraz zabezpieczenia Twoich danych osobowych jako użytkownika strony: www.headhunter-recruitment.pl (zwanej dalej „Stroną”). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się, kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

§1. Informacje podstawowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest Oskar Kamiński, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej pod firmą: HeadHunter-Recruitment Oskar Kamiński, z siedzibą w Szczecinie (70-374), ul. 5-lIPCA 5A/4, NIP 8522302187. Agencja rekrutacyjna HeadHunter-Recruitment posiada wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia nr 29237. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem: poczty elektronicznej: office@headhunter-recruitment.pl
telefonicznie: +48 669-112-882


§2. Zasady przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

na podstawie prawnie uzasadnionej podstawy prawnej i zgodnie z prawem (legalizm);
rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
w zakresie niezbędnym (adekwatność);
z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
przez określony czas (czasowość);
z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych (bezpieczeństwo).


§3. Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane w celach:

kontaktowych, aby udzielić Ci odpowiedzi na Twoje wiadomości przesłane bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia odpowiedzi.
statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym funkcjonowaniem Strony i analizą ruchu na stronie.
Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:

danych zawartych w wiadomościach e-mail, które do nas przesyłasz. Przekazanie danych w e-mailu odbywa się dobrowolnie. Możesz w każdym czasie poprosić nas o usunięcie tych danych.
danych w formularzu kontaktowym na naszej stronie, takich jak Twój adres e-mail i imię. Podanie tych danych jest warunkiem, abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie.
innych danych, takich jak adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies, które służą nam do analizy korzystania przez Ciebie i innych użytkowników Strony. Przetwarzanie danych w tym zakresie może być zatrzymane po wyrażeniu przez Ciebie sprzeciwu.


§4. Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych do państw spoza EOG lub organizacji międzynarodowej

Odbiorcą Twoich danych osobowych jest podmiot dostarczający oprogramowanie do analizy ruchu na naszej stronie, Google Analytics. Twoje dane nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowych.

§5. Okres przechowywania danych

Nie jesteśmy w stanie określić dokładnego okresu, przez jaki będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Jeśli przekazałeś nam swoje dane w formularzu lub wiadomości e-mail w celach kontaktowych, będziemy przetwarzać Twoje dane do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania. Możemy także przechowywać Twoje dane, jeśli uznamy, że spełniony został prawnie uzasadniony interes Administratora.

§6. Prawa użytkowników

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:

dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania;
prawo do przenoszenia danych;
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie i dowolnej formie, chyba że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania umowy przez Administratora, do wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych wobec instytucji państwowych lub do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
Masz także prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


§7. Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, zwłaszcza pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, takim jak komputer, laptop lub smartfon, w zależności od urządzenia, które używasz do przeglądania Strony. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Możesz samodzielnie decydować, jak korzystać z plików cookies – te ustawienia są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.

Pliki cookies służą przede wszystkim Twojej wygodzie – ich użycie znacznie skraca czas ładowania strony podczas kolejnych wizyt.

Cechy plików cookies:

dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do użytkownika, optymalizują poruszanie się użytkownika na stronie;
pozwalają wyświetlać stronę internetową dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
tworzą statystyki, które pozwalają administratorowi dowiedzieć się, które treści cieszą się zainteresowaniem użytkowników, umożliwiając ciągłe ulepszanie strony;
pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania przez użytkownika, co jest wygodne podczas wielokrotnych wizyt na stronie, eliminując konieczność wielokrotnego wprowadzania danych logowania.
Na Stronie stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) i „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” to tymczasowe pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez określony czas lub do ich usunięcia przez użytkownika.

Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies. Ograniczenia dotyczące stosowania plików cookies wprowadzone przez użytkownika mogą wpłynąć na niektóre funkcje Strony, utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jej opcji.

Pliki cookies są umieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i mogą być wykorzystywane również przez reklamodawców współpracujących z operatorem Strony oraz innych partnerów. Użytkownik może jednak w każdej chwili je usunąć.

Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Jeśli masz wątpliwości co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej przeglądarki internetowej. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.